Automatiske posteringer av disponeringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Disponering >

Automatiske posteringer av disponeringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Programmet foretar automatiske posteringer av disponeringer dersom det er krysset av for at disponeringer skal posteres i firmaopplysninger - skillekort Posteringer.

Oversikt over de konti som programmet forventer skal være opprettet er beskrevet i Nødvendige konti i kontoplanen for AS mv.

Følgende posteringer kan bli foretatt fra disponeringsfunksjonen for aksjeselskaper m.v. (Angitte kontonumre betyr konto med tilsvarende standardkonto):

 Debet        Kredit        Tekst:

 8920        2800        Foreslått utbytte

 8921        2801        Tilleggsutbytte (kan også direkteposteres mot konto 8921)

 8922        2802        Ekstraordinært utbytte  (kan også direkteposteres mot konto 8922)

 8935        2921        Gitt konsernbidrag

 1561        8931        Mottatt konsernbidrag

 8960        2050        Overført til annen egenkapital

 8900        2040        Til fond for vurderingsforskjeller

 2040        8900        Fra fond for vurderingsforskjeller

 8304        8935        Skatt av ytet konsernbidrag

 8931        8304        Skatt av mottatt konsernbidrag

 2020        8906        Fra overkursfond

 2050        8960        Overført fra annen egenkapital

 2080        8990        Fremført udekket tap

 8991        2080        Dekket tidligere udekket tap

 8920        2810        Avsetning kjøpsutbytte

 8910        2000        Avsetning felleseid ansvarskapital

 

Liste over konti (konto med angitt standardkonto) som disponeringsfunksjonen kan ha bruk for til automatiske posteringer:

2000 Selskapskapital

2020 Overkursfond

2040 Fond for vurderingsforskjeller

2050 Annen egenkapital

2080 Udekket tap

2800 Skyldig utbytte

2801 Skyldig tilleggsutbytte

2802 Skyldig ekstraord. utbytte

2810 Skyldig kjøpsutbytte

2921 Skyldig konsernbidrag

8304 Skatt på konsernbidrag

8900 Endring i fond for vurderingsforskjeller

8906 Anvendt fra overkursfond

8910 Avsatt til felleseid ansvarskapital

8920 Avsatt utbytte

8931 Mottatt konsernbidrag

8935 Ytet konsernbidrag

8960 Endring i annen egenkapital

8990 Fremført udekket tap

8991 Dekket tidligere udekket t ap