Standardrapport: Resultatposter pr enhet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Standard analyserapporter >

Standardrapport: Resultatposter pr enhet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

ENHET        Antall enheter solgt

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter