Standardrapport: Likviditet og arbeidskapital

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Standard analyserapporter >

Standardrapport: Likviditet og arbeidskapital

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:

KKLIMIT        Kassekredittlimit

Enkelte andre nøkkeltall kan også påvirke sikkerhetsmarginen. Se rapporten over dekningsbidragsregnskap for å se sammenhengen.

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår. VARADK kan også registreres som formel med referanse til angjeldende konti.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter