Standardrapport: Hovedtall 3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Standard analyserapporter >

Standardrapport: Hovedtall 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

 

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

 

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

AARSVERK        Antall årsverk

ANSATTE        Antall ansatte

AKSJER        Antall aksjer

BORSKURS        Børskurs (pr aksje)

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter