Opprette en ny analyserapport

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse >

Opprette en ny analyserapport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Opprettelse av analyserapporter kan foretas med å:

Opprette en ny, tom analyserapport

Opprette en analyserapport basert på en standard analyserapport

Opprette en ny analyserapport basert på en egendefinert analyserapport på samme klient

Opprette en ny analyserapport basert på en analyserapport på en annen klient.

Opprettelse av en ny analyserapport foretas ved å Velge navigatorens skillekort Analyse, og velge "Ny...":

Følgende skjermbilde vil da framkomme:

Opprette en ny tom presentasjon

Alternativ 1 er å opprette en tom presentasjon. Oppgi navnet på den nye presentasjonen og trykk på "Opprett"-knappen.

Kopiere en eksisterende analyserapport

Alternativ 2 er å kopiere en eksisterende analyserapport. Dette gjøres ved å velge "Kopiere analyserapport fra denne klienten". Du kan her velge om du vil bruke standard innstillinger eller bruke rapporten slik den er på denne klienten:

Distribuere analyserapporter til andre klienter

Alternativ 3 er å velge "Eksporter analyserapport til andre klienter".

OBS: Dette menypunktet må utføres FRA den klienten som har rapporten opprettet.

Da kan du velge klientkatalog dersom klienten er i en annen katalog, og deretter velge klient. Når klient er valgt, vises analyserapportene for klienten i listen over analyserapporter, og deretter på Neste-knappen:

Du vil få opp en liste over hvilke klienter rapporten skal distrubueres til, og du kan velge en flere eller alle klienter:

1.        Du klikker på en klient for å velge klienten.

2.        Ved å holde CTRL-tasten nede mens du klikker på klienter i listen, kan du velge flere klienter.

3.        Ved å klikke på en klient, og deretter holde SHIFT-tasten nede, kan du velge fra-til klienter.

4.        Ved å merke den øverste klienten, og deretter holde SHIFT-tasten nede når du trykker på den siste klienten, kan du få valgt alle klienter.

Etter at analyserapporten er opprettet, vil rapporten vises i Navigatorens skillekort "Analyse".

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse