Endre størrelse på en graf

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse >

Endre størrelse på en graf

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å endre størrelse på et analyseobjekt som er en graf, kan dette gjøres på følgende måte:

Merk analyseobjektet

Dra i de sorte boksene som vises i hver sidekant for å endre bredden.

Fra i de sorte boksene som vises i topp eller bunn for å endre høyden.

I dette bildet er de sorte boksene ringet inn med rød farge:

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse