Slette et analyseobjekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse >

Slette et analyseobjekt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å slette et analyseobjekt, merker du objektet ved å klikke på objektet med musepekeren, og deretter trykke på Delete-knappen på tastaturet.

Du vil få fram følgende bekreftelsesmelding:

Det er ikke mulig å angre sletting av analyseobjekter.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse