Legge til et analyseobjekt som allerede finnes

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse >

Legge til et analyseobjekt som allerede finnes

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom man ønsker å legge til et analyseobjekt som allerede finnes i listen over tilgjengelige analyseobjekter, kan man gjøre dette enkelt ved å plassere markøren der analyseobjektet ønskes satt inn, og velge et analyseobjekt fra listen:

Ved å klikke på pilen til høyre i feltet, får du opp en liste der du kan velge blant tilgjengelige analyseobjekter:

Objektet vil bli tilordnet sin standard layout og sitt standard tallsett.

Se også:

Velge et annet tallsett i et analyseobjekt

Endre utseende på et analyseobjekt som er en graf

Endre utseende på et analyseobjekt som er en tabell

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse