Oppgave til aksjonær

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Oppgave til aksjonær

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne oppgaven finnes på skjema-skillekortet og er beregnet for utsendelse til den enkelte aksjonær.

Oppgaven inneholder opplysninger om aksjonærens beholdning ved årets utgang og utbytte som er utbetalt i løpet av året.

Oppgaven bygger på de registreringer som er gjort i aksjonærdatabasen.

Oppgaven inneholder også muligheter for å angi mellomværende pr 31.12. og renter i løpet av inntektsåret.