RF-1086 Aksjonærregisteroppgave - Aksjonærer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave - Aksjonærer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det fylles ut ett skjema for hver aksjonær for hver aksjeklasse aksjonæren eier aksjer eller i løpet av året har hatt aksjetransaksjoner i. Er det behov for flere enn ett skjema for hver aksjonær, vil dette bli opprettet automatisk. Disse slås automatisk sammen til ett skjema ved innsendelse til Altinn.

Utfyllingen skjer på basis av aksjonæropplysninger og transaksjonene på den enkelte aksjonæren.

Se også:

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner