Flettebrev til aksjonærer i tekstbehandlingsprogrammer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Flettebrev til aksjonærer i tekstbehandlingsprogrammer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom du har behov for flettebrev til aksjonærene, kan aksjonærdata eksporteres til Excel. Eksport foretas ved å gå inn i aksjonæroversikten og trykke på menypunktet Firma - Eksporter eller trykke på verktøyknappen Eksporter data på hovedverktøylinjen.