Registreringsfelt i aksjonærdatabase som gjelder aksjebok

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Registreringsfelt i aksjonærdatabase som gjelder aksjebok

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

       Felt i aksjonærdatabasen som har betydning for aksjebok-funksjonene

       Felt i transaksjonsregistreringen til aksjebokfunksjonene