Om nummerering av aksjer i aksjonærdatabasen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Om nummerering av aksjer i aksjonærdatabasen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De nye aksjebokfunksjonene medfører at det automatisk blir foretatt en nummerering av aksjene som allerede finnes på klienten.

Denne numereringen tildeler både eksisterende og eldre transaksjoner et aksjeintervall med fra-til nummer. Ved eldre salg av aksjer, vil aksjer med kjøp/salg samme dag bli tildelt samme nummerering, og det ligger avanserte tilordningsfunksjoner bak denne numereringen som skal håndtere aksjenummerering automatisk.

Aksjer som er slettet i forbindelse med nedsettelse av aksjekapital eller ved spleis av aksjer, vil automatisk låses av, slik at det ikke kan registreres nye aksjer med de avlåste numrene.

Aksjeintervallene vises både på aksjebok

Hvordan behandles aksjeoverdragelser?

Ved registrering av kjøp, velges kjøpet fra tilgjengelige aksjenummer. Ved registrering av salg, blir aksjeintervallet på solgt aksjer frigitt, og inngår i tilgjengelige aksjenummer.

Det er derfor viktig at man registrerer et salg før man registrerer et kjøp.

Hvordan tildeles aksjenummer ved utvidelse av aksjekapitalen?

Ved utvidelse av aksjekapitalen f.eks. en nyemisjon, blir aksjenummer tildelt fra og med det siste nummeret som eksisterer. Dette skjer automatisk når du registrerer en transaksjon på aksjonæren.

Det foretas ikke nummerering på aksjekapitalens transaksjoner.

Hva skjer med aksjenummer på slettede aksjer, f.eks. ved en partiell likvidasjon eller en spleis?

Ved en aksjeavgang på aksjonæren, der aksjetransaksjonen er av en type som medfører sletting av aksjene, blir aksjenummeret på den slettede aksjen avlåst, slik at nummeret ikke kan gjenbrukes.

Visning av aksjenumre på aksjeklassen:

På aksjeklassen vises de aksjenumrene som er i bruk, og også ledige numre vises her:

 

Dette bildet viser at man har registrert et salg på 50 aksjer (nummer 481-530), der kjøp ikke er registrert. Det er videre likvidert 20 aksjer i serien nr 531-550. Gjenstående aksjer er differansen mellom aksjenummer i bruk og likviderte aksjer. Her må man også sørge for å registrere kjøpet av de 50 aksjene som står uten eier.

Valg av aksjenummer ved registrering av avhendelser:

Ved registrering av avhendelse, velges det alltid aksjenummer som er de øverste i serien som finnes på tilgangstransaksjonen. Hvis tilgangen gjelder aksjenumrene 401-530, og man selger 50 aksjer, velges aksjenummer 481-530 som solgt.

Vær oppmerksom på at programmet ikke regner på FIFU. men du som bruker må selv angi og velge hvilken tilgangstransaksjon det selges fra. Dersom det er flere tilgangstransaksjoner bak et enkeltstående salg, må dette registreres som avgang med en transaksjon for hver tilgang i aksjonærdatabasen.

Valg av aksjenummer ved registrering av aksjeoverdragelser:

Hvis man har registrert flere salg, der det ikke er registrert kjøp for, vil man kunne ha flere ledige aksjeintervall (eierløse intervaller). Ved registrering av en kjøpstransaksjon som tilsvarer ett av intervallene i antall, vil programmet velge intervall fra toppen og ned automatisk, slik at dette medfører at man ikke nødvendigvis får en match med salgstransaksjonen. Da kan man likevel overstyre intervallet som programmet foreslår.

Løsningen er derfor slik for å sikre seg en enkel og feilfri dataregistrering:

Ved registrering av kjøp og salg, anbefales det at man registrerer en overdragelse i gangen, og ikke blander flere overdragelser ved først å registrere alle salg og deretter registrere alle kjøp.

Registrere først salgene som hører sammen med kjøpet, og registrere umiddelbart kjøpstransaksjonen etter at salgstransaksjonen er registrert.

Dersom du har et kjøp som samsvarer med flere salg, registrerer du først alle salgene til kjøpet, og deretter kan du registrere kjøpstransaksjonen som en samlet kjøpstransaksjon.

Så lenge kjøpet tilsvarer det samlede antall solgte aksjer, vil kjøpstransaksjonen hente alle aksjeintervall på salgene automatisk uten at du trenger å foreta noen spesielle handlinger eller valg mht aksjeintervall.

Deretter fortsetter du med neste transaksjon.

Her er et eksempel på en dataregistrering:

En aksjonær selger 50 aksjer med nummer 88-137.

En annen aksjonær selger 20 aksjer (med nummer 394-413) til samme kjøper på samme dag.

Du kan registrere dette som 3 transaksjoner:

Først registrerer du salget på aksjonær nr 1 med 50 aksjer, og aksjeintervallet blir foreslått automatisk.

Deretter registrerer du salg med 20 aksjer på aksjonær nr 2.

På aksjonær nr 3 registrerer du et kjøp på 70 aksjer, og programmet henter da automatisk aksjeintervallet 88-137,394-413 som tilsvarer det samlede men oppdelte intervallet.