Aksjonær-opplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret > Oppbygning av aksjonærdatabase >

Aksjonær-opplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Før du kan registrere transaksjoner på en aksjonær, må du opprette aksjonæren. Dette gjør du på skillekortet "Aksjonær":

Hjelp til dette registreringsbildet finnes under Registrering av enkeltaksjonærer.

Se også

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner