Gjeldsposter (Når RF-1175 Næringsoppgave 1 benyttes)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Gjeldsposter (Når RF-1175 Næringsoppgave 1 benyttes)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 9990 Sum gjeld
-RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 2220 Foretaksgjeld til kredittinstitusjoner
-RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 2380 Kassekreditt
-RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 2950 Påløpt rente
- Konto med standardkontokode 2988 Andre avs.forpl. u/formuesfradrag
-Konto med standardkontokode 2999 Annen korts.gj. u/formuesfradrag
-Konto med standardkontokode 2921 Skyldig konsernbidrag