Standardklienter for offentlig regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap >

Standardklienter for offentlig regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er mulig å hente både regnskapsoppstilling og noteopplysninger fra andre klienter.

Det er videre muligheter for å opprette egne standard klienter. Dette kan f.eks. gjøres på en av følgende måter:

Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for å lage en egendefinert standard klient.

Opprette og lage en egendefinert standard klient fra bunnen av.

Se også:

Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter

Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient

Lage en ny standardklient fra bunnen av

Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient