Lage en ny standardklient fra bunnen av

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap > Standardklienter for offentlig regnskap >

Lage en ny standardklient fra bunnen av

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom du ønsker å lage en ny standard klient for offentlig regnskap fra bunnen av, kan dette gjøres slik:

Opprett deg en ny klient som standardklient.

Gå til menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap  

Redigere oppsett for offentlig regnskap, årsberetning, startnoter, sluttnoter, nummererte noter, notehenvisninger og mal for underskrifter.

Lagre og lukk klienten.

Les spesielt kapittelet Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter.

Se også:

Standardklienter for offentlig regnskap, oversikt

Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter

Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient

Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient