Konvertering av kontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Konvertering av kontoplan

Previous pageReturn to chapter overview
Show/Hide Hidden Text

Oppstart av funksjonen

Konvertering av kontoplanen finner du i menypunktet Firma - Konverter kontoplan og programmet startes opp fra Visma Finale Årsoppgjør.

Oppstart av konvertering av kontoplan krever at ingen klient er aktiv. Dersom en klient er aktiv, vil menypunktet Firma - Konverter kontoplan være grått.

Når konvertering av kontoplan blir valgt, vil klientoversikten framkomme. Her velges klient, og klienten åpnes , og konverteringsfunksjonen vil bli åpnet på aktiv klient.

Skjermbilde

Hva kan gjøres med funksjonen?

Funksjonen foretar ombytting av kontonumre, og anvendes i tilfeller der det er gjort vesentlige endringer av kontonumre i økonomisystemet.

Dersom kontoplanen er konvertert i regnskapssystemet, benyttes konvertering av kontoplan til å foreta tilsvarende endringer i Visma Finale Årsoppgjør.

Følgende funksjoner støttes:

Øke antall sifre i kontonummeret

Redusere antall sifre i kontonummeret

Endre kontonumre

Øke eller redusere antall sifre samtidig som kontonummeret endres.

Funksjoner i skjermbildet:

Følgende funksjoner finnes i konverteringsfunksjonen:

Konverter:

Utfører konverteringen etter at alle valg er gjort. Denne funksjonen vil åpne klienten i vanlig modus, der du har muligheter til å kontrollere resultatet før klienten lagres på vanlig måte. Dersom du ikke velger å lagre klienten på vanlig måte, vil ikke resultatet av konverteringen bli lagret.

Avbryt:

Avbryter konverteringen og lukker funksjonen. Intet blir lagret.

Lagre til fil:

Denne funksjonen lagrer konverteringstabellen slik at den senere kan leses inn eller brukes på andre klienter. Konverteringstabellen er en semikolondelt tekstfil som kan åpnes i Excel og lagres i Excel.

Tabellen har tre kolonner i samme rekkefølge som konverteringsskjermbildet, gammelt kontonummer, nytt kontonummer og kontonavn. Kontonavn-kolonnen anvendes ikke under konverteringen og kan derfor ha fri tekst-

Les fra fil:

Denne funksjonen leser inn konverteringstabellen fra fil. Konverteringstabellen som leses inn, må være en semikolonseparert tekstfil med tre kolonner, gammelt kontonummer, nytt kontonummer og kontonavn (fri tekst). Dette kan være en fil lagret fra lagre-funksjonen eller en fil som man selv redigerer.

Ved innlesing vil innhold fra kolonnen ny konto fra filen bli plassert i kolonne ny konto i tabellen dersom gammel konto i tabellen samsvarer med gammel konto i importfilen.

Valider tabell:

Funksjonen kontrollerer at ikke flere konti har samme "ny konto" slik at konvertering vil fungere tilfredsstillende.

Angre:

Tilbakestiller alle endringer.

Flere siffer:

Øker antall sifre i kolonnen ny konto med ett siffer og vil dermed øke programmets kontonummerlengde. Maksimal lengde på kontonumre er 8 siffer. Det vil føyes en null til som siste siffer på alle konti.

Etter at kontonummerlengden er økt, kan innholdet i kolonnen ny konto endres før konvertering utføres.

Færre siffer:

Reduserer antall sifre i kolonnen ny konto med ett siffer og vil dermed redusere programmets kontonummerlengde. Minste lengde på kontonumre er 3 siffer.

Denne funksjonen fjerner siste siffer i kontoplanen, slik at det kan oppstå konti med samme konto i kolonnen "Ny konto". Det er ikke mulig å gi samme kontonummer til flere konti. Kjør funksjonen "Valider tabell" for å kontrollere de nye kontonumrene.

Gammel kontoplan:

Denne funksjonen er den opprinnelige funksjonen fra overgangne til ny kontoplan i 1999 med en tabell med gammelt kontonummer og nytt kontonummer.

Funksjonen vil sette inn nytt kontonummer ut fra forutsetningen at kolonnen gammelt kontonummer inneholder et kontonummer i den gamle serien der f.eks. konto nr 1010 er kassebeholdning, og ikke konto nummer 1900 som i dagens kontoplanstandard osv.