Generelt om FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > Introduksjon til FINALE Rapportering >

Generelt om FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør har en rekke funksjoner som er lik i innhold og funksjonalitet.

FINALE Årsoppgjør er beregnet på årsregnskaper og ligningsoppgaver, og arbeider kun med ett regnskap pr år, og innehar funksjonalitet for skatteberegning og ligningsdokumenter. Sammenligningstallene i FINALE Årsoppgjør er alltid fjorårets regnskapstall, slik kravene er definert i regnskapsloven.

FINALE Rapportering kan derimot arbeide med inntil 12 perioder pr år, og kan som sammenligningstall anvende både

tidligere perioder i samme år,

samme periode i fjor,

årsregnskapet i fjor,

budsjett pr denne periode,

budsjett total for inneværende år eller

Denne periode sammenlignet med hittil i år

FINALE Rapportering har ikke funksjonalitet for ligningsoppgaver, men har istedenfor dette flere funksjoner som ikke er tilgjengelig i FINALE Årsoppgjør, som f.eks. varelagervurderinger ut fra bruttofortjeneste på varegrupper og budsjettregistrering og innlesing av budsjett-tall fra fil fra regnskapet eller budsjetteringsverktøy som kan eksportere data i formater som FINALE Rapportering kan lese inn. Det er også mulig å lese inn regnskapsdata for alle eller flere måneder i året på en gang fra samme fil dersom regnskapsprogrammet er i stand til å eksportere dataene i et format som FINALE Rapportering kan lese.