Klientnotat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Firma-menyen >

Klientnotat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientnotat er oppstartmeldinger som kommer fram når klienten åpnes eller ved å aktivisere klientnotat fra menyen Firma > Vis klientnotat.

Så lenge notater finnes på klienten, vil det bli vist når klienten åpnes.

For å slette alt innhold i klientnotatet, og dermed hindre at klientnotatet blir vist på skjermen ved oppstart, kan du bruke hurtigtasten CTRL + A for å merke all tekst, og deretter trykke på Delete-tasten for å slette merket tekst.

Klientnotat er en notatfila på klienten lagret i RTF-format i klientkatalogen med filnavnet KLInnnnn.RTF der nnnnn er klientnummeret med eventuelle innledende nuller for klientnumre lavere enn 10000.

Klientnotatet har alminnelige tekstbehandlingsverktøy i verktøylinjen, der du kan velge skrifttype, skriftstørrelse, tabell m.v.

Hurtigtaster ved tekstredigering:

CTRL + Z        Angre tekstredigering

CTRL + V        Lim inn

CTRL + C        Kopiere merket tekst

CTRL + X        Klipp ut merket tekst

CTRL + A        Merk all tekst

CTRL + T        Sett inn tabulator

Andre funksjoner:

Skriv ut klientnotatet ved å trykke på venstre skriversymbol på hovedverktøylinjen.