Gjenopprette til fjorårsdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Firma-menyen > Åpne i nytt år >

Gjenopprette til fjorårsdata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Teknisk informasjon om åpning i nytt år:

Ved åpning i nytt år, vil fjorårets data bli pakket inn i en komprimert (zip-et) fil som har filnavnet Våånnnnn.ZIP

åå = to siste sifre i fjorårets årstall og

nnnnn = klientnummeret med innledende nuller (klient nr 1 vil få nnnnn = 00001)

Klient nr 1 vil dermed ha en fil ved overføring fra 2009 til 2010 med navnet V0900001.ZIP

Dersom det skulle være ønskelig å legge tilbake fjorårets klientdata, finner du mer informasjon under:

Gjenoppretting av fjorårsdata

Vær oppmerksom på følgende:

Klientdata fra Visma Finale Rapportering og Visma Finale Driftsmidler inngår i den samme sikkerhetskopien, og blir pakket sammen med Visma Finale Årsoppgjør-klienten, så lenge programmene anvender samme datakatalog.

Sikkerhetskopiering av data i Visma Finale Driftsmidler er derfor påkrevet før gjenoppretting foretas. Data i Visma Finale Driftsmidler må deretter særskilt gjenopprettes i Visma Finale Driftsmidler med bruk av Visma Finale Driftsmidlers gjenopprettingsfunksjon.

Dersom det er gjort arbeid i Visma Finale Rapportering fra sikkerhetskopierings-datoen frem til gjenoppretting foretas, vil disse endringene gå tapt.