Eierregisteret

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Eierregisteret

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eieropplysninger finnes i menyene Firma > Eiere > Eieropplysninger eller i navigatorens skillekort Oppgaver under menypunktet Eiere > Eieropplysninger.

Generelt om menypunktet:

Menypunktet er litt ulikt oppbygd avhengig av om det er en personlig næringsdrivende, om det er en personlig næringsdrivende med ektefellefordeling eller et deltakerlignet foretak.

I alle tilfeller skal det registreres

navn, adresse, postnummer og poststed

fødselsnummer (eller organisasjonsnummer for selskapseier i et deltakerlignet selskap) for den enkelte eier.

klientnummer i Visma Finale Skatt (for korrekt samhandling og eksport av data til eierens personlige selvangivelse i Visma Finale Skatt).

For personlig næringsdrivende med eller uten ektefellefordeling av inntekt skal det registreres:

Eierens konto for postering av endring i egenkapital.

Om eieren er innehaver eller ektefelle i et ektefelleforetak.

For deltakerlignede selskaper skal det i tillegg registreres:

eierens konto for skattemessig innbetalt egenkapital

eierens konto for annen egenkapital

Opplysninger om kostpris pr 1.1. eventuelt kostpris etter de overgangsreglene pr 1.1.2006 (kun aktuelt i 2006).

I personlige selskaper vises det en hovedoversikt over bevegelse i egenkapitalen i regnskapsåret:

Egenkapital pr 1.1.

Privatuttak i året

Kapitalinnskudd i året

Tilført resultat i året

Egenkapital pr 31.12.

For deltakerlignede selskaper vil det for hver enkelt eier vises bevegelser i

Inngangsverdi pr 1.1. og årets bevegelser i inngangsverdien.

Skattemessig innbetalt egenkapital pr 1.1. og årets bevegelser i innbetalt egenkapital.

Annen egenkapital pr 1.1. og årets bevegelser i annen egenkapital.

Se også:

Inngangsverdi i deltakerlignede selskaper

Skattemessig innbetalt egenkapital i detlakerlignede selskaper

Annen egenkapital i deltakerlignede selskaper

Overføring til Visma Finale Skatt

Prosentandeler og overdragelser