Spesifiserte poster i næringsoppgave

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Rapporter >

Spesifiserte poster i næringsoppgave

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapporten skrives ut i rekkefølge næringsoppgave, og viser sum pr post i næringsoppgaven.

Denne rapporten viser skjemaposter på næringsoppgavens side 2 og 3, med spesifikasjon av de konti som er lenket til næringsoppgaveposter.

Rapporten viser kolonner for konto, kontonummer, utgående balanse i år og utgående balanse forrige år og endringer fra i fjor til i år.

Det kan velges å skrive ut rapporter både med og uten posteringer. Dersom rapporten skrives ut med posteringer, skrives posteringer på en konto på linjer under den enkelte konto.

Se også:

Rapport-funksjoner

Spesifikasjon av skjemaposter

Utvidet spesifikasjon av skjemaposter