Posteringsjournal

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Rapporter >

Posteringsjournal

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Posteringsjournalen skriver ut alle posteringer som er registrert i tilleggsposteringer og alle automatiske posteringer som programmet har generert, og er et bokføringsbilag til regnskapet.

Posteringsjournalen viser alle posteringer som er foretatt, og viser dermed sammenhengen fra kontoplanens råbalanse og utgående balanse i år.

Se også:

Rapport-funksjoner