Utskrifter fra Rapporter-menyen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Utskrift og eksport av data >

Utskrifter fra Rapporter-menyen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På Rapporter-menyen finnes et utvalg av skjemaer, men ikke alle. Videre finnes rapporter og redigering av offentlig regnskap.

Vi anbefaler at navigatøren benyttes for valg av skjemaer og rapporter, i og med at navigatøren viser alle skjemaer som finnes opprettet på en klient, og inneholder alle gjeldende rapporter.