Utskriftsfunksjoner på hovedverktøylinjen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Utskrift og eksport av data >

Utskriftsfunksjoner på hovedverktøylinjen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På hovedverktøylinjen finnes følgende utskrifts- og eksportverktøy:

Skriv ut

Eksporter data

Nærmere beskrivelser av de enkelte funksjonene:

Skriv ut

Her skrives ut det skjema, rapport eller skjermbildet som er aktivisert.

Utskrifter kan foretas av:

a.Spesifikasjon av utsatt skatt-beregningen på kontonivå
b.en enkelt rapport som er aktivisert
c.et enkelt skjema som er aktivisert
d.driftsmiddelrapport i menyen Avslutning > Regnskapsmessig avskrivning
e.aksjonærliste i menyen Firma > Aksjonærdatabase
f.kontoplanopplysninger i menyen Firma > Rediger kontoplan
g.klientoversikt i menyen Firma > Åpne
h.tilleggsposteringer kan skrives ut fra menyen Avslutning > Tilleggsposteringer. NB! Dette er ikke rapporten posteringsjournal, men skrives ut det som vises i skjermbildet.

Eksporter data

De eksportmuligheter som er tilgjengelig her, gjelder generelle eksportformater, f.eks. til office-programmer mv. Utveksling av informasjon mellom Visma Finale-programmer skjer i egne menypunkter mv beskrevet nedenfor.

Det er mulig å eksportere data fra

a.Kontoplanen
b.Tilleggsposteringer
c.Aksjonæroversikt

Nærmere beskrivelse av eksport-funksjonen finnes under Eksportere data med eksportere-knappen.