Driftsmidler sortert pr . . .

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Rapporter >

Driftsmidler sortert pr . . .

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Driftsmiddelrapportene skrives ut enten med driftsmidler pr konto eller driftsmidler pr dimensjon med sum pr konto eller sum pr dimensjon samt sum totalt.

Videre er det tilgjengelig en rapport der hver dimensjon er summert pr konto.

Rapportene viser anskaffelseskost, avskrivninger, avgang til anskaffelseskost, tilgang i året samt bokførte verdier pr driftsmiddel og med sum pr konto/dimensjon/totalt.

Se også:

Rapport-funksjoner