IFRS-regnskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap >

IFRS-regnskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avkryssing på RF-1167 Næringsoppgave 2 for regnskapsprinsipp styrer IFRS eller norske regnskapsregler.

Dersom IFRS er avkrysset, medfører det at avsatt utbytte posteres mot egne konto under egenkapital, og medtas i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 2055 Avsatt utbytte og inngår i annen egenkapital.

Ny standardkontokode 1180 Investeringseiendommer (IFRS). Ny regnskapslinje for investeringseiendommer er tilgjengelig i fabrikkinnstillinger for offentlig regnskap.

Standardkontokode 1499 Biologiske eiendeler (IFRS). Ny regnskapslinje for biologiske eiendeler er tilgjengelig i fabrikkinnstillinger for offentlig regnskap.

Standardkontokode 2054 Avsatt utbytte (IFRS).

Standardkontokode 3850 Verdiendring på investeringseiendommer (IFRS).

Standardkontokode 3870 Verdiendring på biologiske eiendeler (IFRS)

Automatisk validering som hindrer at disse kontiene anvendes av andre enn de som anvender IFRS som regnskapsprinsipp.

Visma Finale Årsoppgjør funksjon for offentlig regnskap gir mulighet til å foreta alle de tilpasninger i regnskapsoppstillingen som er nødvendig for å håndtere de ønsker som måtte komme for brukertilpasning av regnskapsoppstillingen.

Vær oppmerksom på at enhver endring av standard regnskapsoppstillingsplan medfører at elektronisk innsendelse av regnskaper til Regnskapsregisteret via Altinn ikke er mulig.

Dersom det er behov for regnskaper med mer enn to årskolonner, finnes denne muligheten i den utvidede rapportgeneratoren i programmet.