Merverdiavgift

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Merverdiavgift

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemming av merverdiavgift er en omfattende funksjon som anvender regnearket for avstemming av merverdiavgift i KS Komplett.

Ved avstemming av MVA lages det et forslag på de transksjoner som ligger på oppgjørskontoen. Ut fra visse kriterier foreslår systemet hva slags trnsaksjonsarter som ligger på kontoen. Disse forslagene kan overstyres ved å trekke ned rullgardinen som fremkommer i cellen for Transaksjonsart.

Det er kun transaksjoner for året som avstemmes som skal defineres med transaksjonsart.

Termin 6 for fjorårets skal ha blank i transskasjonsart.

Etter at riktig transaksjonsart er satt fyller Avstemming ut malen.

Avstemming av merverdiavgift er en omfattende funksjon som anvender regnearket for avstemming av merverdiavgift i KS Komplett.

Følgende deler av avstemmingen fylles automatisk ut av programmet:

Regnskapsført saldo ved utgangen av hver termin.

Betalingsbilaget for betaling av saldoen etter terminens utløp. Betalingen hentes inntil 2 mnd frem i tid, og akseptert avvik fra regnskapsført saldo er kr 20.

liste over regnskapskonti for hver merverdiavgiftstype fra kontoplanen. Det er viktig at kontiene har korrekt standardkontokode for behandling som høy sats, mellomsats, lav sats, nullsats (eksport etc) og utenfor avgiftsområdet.

Følgende informasjon må fylles ut av brukeren:

De enkelte merverdiavgiftsoppgavene.

Gruppeavstemming av alle konti for merverdiavgift

Det foretas en gruppeavstemming av disse kontiene, slik at alle konti i MVA-seriene for standardkonti medtas i avstemmingen.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene