Visma eAccounting (API)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Visma eAccounting (API)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I eAccounting

Dersom du har tilgang til flere firma kan ikke standardfirma være valgt. For å sjekke/fjerne dette gjør følgende i eAccounting:

Klikk på lista over tilgjengelige firma øverste i høyre hjørne.

Klikk Velg standardfirma.

Dersom et av firmaene har en blå stjerne, klikk på den for å fjerne den.

Klikk Lagre.

 

Aktiverer muligheten for integrasjoner i Visma eAccounting. Dette må gjøres for hvert enkelt firma.

Klikk på Apper og utvidelser til venstre midt på siden og du vil få opp et nytt vindu..

Klikk på Visma Integrasjon Api

Der klikker på Aktiver

 

I Finale

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Du trenger ikke sette opp parametre i Finale. Første gangen du prøver å hente data fra eAccounting eller trykker Test dataintegrasjon vil det komme opp et påloggingsvindu der du må logge på eAccounting og velge hvilket firma du skal integrere mot. Denne påloggingen er personlig og må gjøres første gang av hver enkelt bruker på hver enkelt klient i Finale.

Dersom du ønsker å kontrollere hvilket firma klienten er satt opp mot kan du trykke Test dataintegrasjon.

Dersom du ønsker å endre pålogging kan du trykke Autentiser på nytt

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon