Visma DI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Visma DI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma DI:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Klientnummer

Ved forskjellig klientnummer i DI-Systemer og Finale-programmet må det overstyres i oppsettet for regnskapsintegrasjon under firmaopplysninger.

Datadisk

Angi datadisk, f.eks. C

Brukernavn

Angi DI brukernavn

Passord

Angi DI passord

Utelat konti

Liste over konti som skal utelates ved henting av saldoer og transaksjoner. Konti atskilles av mellomrom eller komma.

Generelt om brukernavn og passord

Ved å slette brukernavn og passord i oppsettet vil brukeren måtte oppgi disse første gang brukeren henter data fra DI.

Registreringsfelt for brukernavn og passord kan også styres av driftspersonell slik at de ikke kommer med i oppsettet av regnskapsintegrasjonen. Da vil det ikke være mulig å lagre disse parametrene på Finale-klienten. Informasjon om oppsett gis driftsansvarlige ved henvendelse til Finale Systemer as.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Import av posteringsjournal tilbake til DI

DI-Regnskap har en mulighet for å importere posteringsjournal tilbake til DI-Regnskap fra Visma Finale Årsoppgjør. Det er viktig at du som bruker da tar frem rapporten "Posteringsjournal" på Rapporter-skillekortet i navigatoren for at importfunksjonen i DI-Regnskap skal få oppdatert informasjon. Ved en slik import er det filen PUBnnnnn.513 som blir importert (der nnnnn er klientnummeret med innledende nulltegn).

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon