Saldobalanse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Rapporter >

Saldobalanse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saldobalanserapporten baserer seg på kontoprupper ut fra standard konti, og summerer kontiene gruppevis.

Aktuelle rapporter som gir tilsvarende resultater, kan være offentlig regnskap skrevet ut kontospesifisert, samt spesifikasjon av næringsoppgaveposter.

Se også:

Rapport-funksjoner