Avskrivningstablå

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Rapporter >

Avskrivningstablå

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne rapporten er avskrivningstablået iht kravene i regnskapsloven.

Rapporten summerer opp alle driftsmidler i driftsmiddelregisteret (regnskapsmessige verdier).

Se også:

Rapport-funksjoner