Om stilsett-filer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Rapport-funksjoner >

Om stilsett-filer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hvert enkelt stilsett er lagret som egne filer i programområdet.

Stilsettene er lagret i programområdets underkatalog \FELLES\$FFF$\KONFIG

Standard-stilsettfilene har følgende navn:

AL.STY        Stilsett for offentlig regnskap

ATB.STY        Avskrivningstablå

DRM.STY        Driftsmiddelrapporter detaljerte pr konto / dimensjon

DSP.STY        Disponering og skatteberegning

KST.STY        Konti pr standardkonto

OFS.STY        Overskuddsfordelingsskjema

PJR.STY        Posteringsjournal

PRT.STY        Utskriftsrapport

REF.STY        Beregning av delingsskatt

REV.STY        Revisjonsområderapport

SB.STY        Saldobalanse

VED.STY        Vedlegg til skjema

Egendefinerte stilsett arver navn fra hovedstilsettet etter følgende regel:

1.Filnavnet gis samme navn som hovedstilsettet men med 5 tall lagt til foran punktum i navnet.
2.Filnavnet på første egendefinerte stil gis tallene 00000, neste 00001 osv.
3.Filnavnet kan endres, men må innledes med samme bokstav for nevnt i listen over, og kan inneholde 5 tilfeldige tall.

Dette betyr at en egendefinert stil for offentlig regnskap vil hete ALnnnnn.STY der nnnnn er et tall. Første egendefinerte stil får navnet AL00000.STY, neste vil få navnet AL00001.STY osv. Filnavn som f.eks. AL87123.STY vil også være et gyldig stilsettnavn, selv om det ikke finnes andre stiler av typen ALnnnnn.STY.

Stilsettfiler kan kopieres fra maskin til maskin, eller f.eks. sendes pr e-post til andre brukere. En stilsettfil som mottas, må kopieres til programkatalogens underkatalog  \FELLES\$FFF$\KONFIG.  Dersom det er en annen fil på dette området med samme navn, og begge ønskes beholdt, må man endre navn på en av stilsett-filene.

Se også:

Stilsett