Uni Economy (Cloud)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Uni Economy (Cloud)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

I Finale

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Du trenger ikke sette opp parametre i Finale. Første gangen du prøver å hente data fra Uni Economy eller trykker Test dataintegrasjon vil det komme opp et påloggingsvindu der du må logge på Uni Economy, gi Finale tilgang og velge hvilket firma du skal integrere mot. Denne påloggingen er personlig og må gjøres første gang av hver enkelt bruker på hver enkelt klient i Finale.

Dersom du ønsker å kontrollere hvilket firma klienten er satt opp mot kan du trykke Test dataintegrasjon.

Dersom du ønsker å endre pålogging kan du trykke Autentiser på nytt.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon