Visma Avendo

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Visma Avendo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Avendo Økonomi SQL:

Parametrene  skal settes opp som følger:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database/Klient

Her angis databasenavn + evt. klientnavn dersom oppsettet i Visma Avendo avviker fra standard.

Som standard genereres databasenavn og klient (owner) i databasen ut fra firmanavnet.

For firma "Finale Systemer as" vil databasen hete

FinaleSystemerasSPCSData

og klient (owner) vil være

FinaleSystemeras

Dersom klient (owner) er forskjellig fra standard angir vi dette ved å føye klient til databasenavnet adskilt med en skråstrek, for eksempel FinaleSystemerasSPCSData/Finale - i dette tilfellet er altså klient (owner) "Finale".

Grunnlagskonti

Dersom systemet benytter grunnlagskonti (grunnlag investeringsavgift m.m.) som ikke skal tas med ved import så må disse listes opp her adskilt av komma.

F.eks:  

2730,2731

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen

Passord til SQL-databasen

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

 

Bruk av databaseutforsker:

 

1.Velg først server og påloggingsspesifikasjon (brukernavn og passord, evt. Windows pålogging).
2.Dersom opplysningene er angitt i integrasjonsoppsettet vil de bli fylt ut automatisk.
3.Klikk på knapp "List databaser".
4.Velg deretter riktig database, se etter databasenavn som inneholder Avendo.
5.Klikk på knapp "List tabeller" for å vise en oversikt over tabeller i databasen.
6.Velg en linje der kolonnen "Eier" inneholder AvendoData e.l.
7.Klikk å knappen "Bruk valgt oppsett" for å fylle ut oppsett for regnskapsintegrasjon.

 

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon