Programmets tittellinje

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Skjermbildet >

Programmets tittellinje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette er programmets tittellinje. Tittellinjen identifiserer hvilket program du arbeider med, og finnes på alle Windows-programmer.

I Visma Finale-programmene identifiseres både klient nummer, klient navn og aktivt regnskapsår på tittellinjen.

Ved å dobbelklikke på programmets tittellinje, kan du maksimere programvinduet, slik at det dekker hele skjermen. Hvis programvinduet er maksimert, kan du dobbelklikke på tittellinjen for å få programmet over til et vindu som ikke dekker hele skjermen.