Hovedverktøylinjen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Skjermbildet >

Hovedverktøylinjen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hovedverktøylinjen inneholder ikoner / funksjonsknapper som er tilgjengelig så lenge du arbeider med Visma Finale-programmet. Dette er ikoner / funksjonsknapper som også er tilgjengelig fra menyer på menylinjen.