Statuslinjen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Skjermbildet >

Statuslinjen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Statuslinjen viser bl.a. en beskrivelse av funksjoner får den menyen kan er i, samt annen statusinformasjon.