Relevante emner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skjermbildet og menyer > Skjermbildet >

Relevante emner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Relevante emner inneholder følgende:

Her finner du snarveier til andre deler av programmet som hører sammen med den funksjonen, rapporten eller skjemsiden som vises i arbeidsområdet.

Du finner bl.a. snarveier til:

Registreringsbilder

Funksjoner

Skjema-sider

Rapporter

Internettsider

Hjelpeemner

Du kan trykke på Forrige-knappen og gå tilbake til den forrige funksjonen, rapporten, registreringsbildet eller skjemasiden som du var i, før du aktiviserte denne funksjonen. Forrige-knappen fungerer uavhengig av om du går til funksjonen via et meny-valg, via et navigator-valg, via relevante emner eller på annen måte.

Du kan også aktivisere veivisere ved hjelp av relavante emner.

Se også:

Veivisere