SESAM

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > O-S >

SESAM

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "SESAM".

1.Start SESAM regnskap.
2.Ta ut saldofil i henhold til regnskapsleverandørens spesifikasjon.
3.Kopier fila til Visma Finale-området.
4.Start Visma Finale og les fila inn med menyvalg "SESAM".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall