Scenario Professional

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > O-S >

Scenario Professional

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Innlesing i Visma Finale Årsoppgjør følger standardformatet. Det er opprettet eget innlesevalg 'Scenario Professional' i importmodulen. Tidligere innlesevalg Nor22.

Inntil videre kan valg 'Standard innlesing' benyttes ved innlesing fra Scenario Professional.

Merkantildata AS har laget eksport til Visma Finale Årsoppgjør fra Scenario Professional.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall