DI-Regn 12 perioder  (Excel)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

DI-Regn 12 perioder  (Excel)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale Årsoppgjør / Rapportering velges innlesingsmal DI-Regnskap 12 perioder (Excel).

I DI-Regnskap velges følgende eksport:

Dette eksportformatet kan anvendes til eksport av saldo for både regnskapstall og budsjett, og inneholder saldo for alle perioder i angitt regnskapsår. Ved innlesing av denne eksportfilen, kan du importere regnskapstall eller budsjett-tall for alle perioder i et regnskapsår.

Dersom du i Visma Finale Årsoppgjør importerer denne filen, vil saldotall for periode 12 bli lest inn.

Dersom du importerer regnskapstall i Visma Finale Rapportering, vil import foretas for den aktuelle måned som er aktiv regnskapsperiode.

Dersom du i Visma Finale Rapportering anvender import av saldotall for 12 perioder, vil innlesing ta med seg saldotall fra og med periode 1 til og med aktiv regnskapsperiode.

Dersom du i Visma Finale Rapportering anvender import av budsjett for gjeldende periode, vil innlesing ta med seg saldotall på aktiv regnskapsperiode.

Dersom du i Visma Finale Rapportering anvender import av budsjett for 12 perioder, vil innlesing ta med seg budsjett-tall fra og med periode 1 til og med periode 12.

Ved import av saldotall eller budsjett for 12 måneder, vil du få opp et vindu etter at OK-knappen i import-vinduet er trykket, der du velger hvilket regnskapsår som import skal foretas til.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall

DI-Regnskap (Periodisert med avdeling)

DI-Regnskap