DI-Regnskap (Periodisert med avdeling)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

DI-Regnskap (Periodisert med avdeling)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I DI-Regnskap velges følgende eksport:

Du kan også velge eksportformatet DI-Trioplan, som eksporterer data i eksakt samme format som Finale periodisert med avdeling.

Når du foretar en slik eksport fra DI-Regnskap, produseres det en eksportfil som inneholder følgende 6 data-seksjoner:

1.Saldotall inneværende år
2.Saldotall i fjor
3.Saldotall i forfjor
4.Budsjett neste år
5.Budsjett i år
6.Budsjett i fjor

Disse 6 data-seksjonene henger sammen med følgende 6 import-formater i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering:

1.DI-Regnskap - Saldotall dette året (perioidisert m/avd.)
2.DI-Regnskap - Saldotall i fjor (periodisert m/avd.)
3.DI-Regnskap - Saldotall i forfjor (periodisert m/avd.)
4.DI-Regnskap - Budsjett neste år (periodisert m/avd.)
5.DI-Regnskap - Budsjett i år (periodisert m/avd.)
6.DI-Regnskap - Budsjett i fjor (periodisert m/avd.)

Eksportfilen inneholder saldotall for alle 12 måneder i hvert av årene for hver av datatypene. Dersom saldotallene er fordelt på avdeling i DI-Regnskap, blir saldotallene splittet opp på avdelinger i eksport-filen, og ved innlesing i Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Rapportering, vil innlesing blir foretatt med oppsplitting i saldotall på avdelinger.

Visma Finale Årsoppgjør import:

Ved import i Visma Finale Årsoppgjør til råbalanse, velger du innleseformatet DI-Regnskap - Saldotall dette året (periodisert m/avd.), og avdelingsfordelte saldotall fra periode 12 i eksportfilen vil bli lest inn.

Ved import i Visma Finale Årsoppgjør til utgående balanse i fjor, velger du innleseformatet DI-Regnskap - Saldotall i fjor (periodisert m/avd.), og avdelingsfordelte saldotall fra periode 12 i eksportfilen vil bli lest inn.

Visma Finale Rapportering, import av enkeltperioder:

Her velger du import av råbalanse for aktiv periode, og velger innleseformatet DI-Regnskap - Saldotall dette året (periodisert m/avd.), og avdelingsfordelte saldotall fra aktiv periode i Visma Finale Rapportering i eksportfilen vil bli lest inn.

Her velger du import av saldotall for aktiv periode i fjor, og velger innleseformatet DI-Regnskap - Saldotall i fjor (periodisert m/avd.), og avdelingsfordelte saldotall fra aktiv periode i Visma Finale Rapportering i eksportfilen vil bli lest inn.

Visma Finale Rapportering, import av flere perioder, inneværende regnskapsår

Her velger du import av regnskapstall for 12 perioder, og velger importformatet DI-Regnskap - Saldotall dette året (perioidisert m/avd.). Avdelingsfordelte saldotall fra og med periode 1 til og med aktiv regnskapsperiode vil bli lest inn i Visma Finale Rapportering. Dette vil overskrive alle saldotall fra og med periode 1 til og med aktiv regnskapsperiode.

Visma Finale Rapportering, import av flere perioder, forrige regnskapsår

Her velger du import av regnskapstall for 12 perioder, og velger importformatet DI-Regnskap - Saldotall fjorår (perioidisert m/avd.). Avdelingsfordelte saldotall fra og med periode 1 til og med periode 12 for fjoråret vil bli lest inn i Visma Finale Rapportering. Dette vil overskrive alle saldotall fra og med periode 1 til og med periode 12 for fjoråret.

Ved import fremkommer følgende bilde:

Velg minus-knappen for å bla til foregående år.

Visma Finale Rapportering, import av flere perioder, forfjor

Her velger du import av regnskapstall for 12 perioder, og velger importformatet DI-Regnskap - Saldotall forfjor (perioidisert m/avd.). Avdelingsfordelte saldotall fra og med periode 1 til og med periode 12 for i forfjor vil bli lest inn i Visma Finale Rapportering. Dette vil overskrive alle saldotall fra og med periode 1 til og med periode 12 for i forfjor.

Ved import fremkommer følgende bilde:

Velg minus-knappen 2 ganger for å bla til riktig år.

Visma Finale Rapportering, import av flere perioder, budsjett neste år

Her velger du import av regnskapstall for 12 perioder, og velger importformatet DI-Regnskap - Budsjett neste år (perioidisert m/avd.). Avdelingsfordelte budsjett-tall fra og med periode 1 til og med periode 12 for neste år vil bli lest inn i Visma Finale Rapportering. Dette vil overskrive alle budsjett-tall fra og med periode 1 til og med periode 12 for neste års budsjett.

Ved import fremkommer følgende bilde:

Velg pluss-knappen for å bla til neste år.

Visma Finale Rapportering, import av flere perioder, budsjett inneværende år

Her velger du import av regnskapstall for 12 perioder, og velger importformatet DI-Regnskap - Budsjett dette år (perioidisert m/avd.). Avdelingsfordelte budsjett-tall fra og med periode 1 til og med periode 12 for inneværende år vil bli lest inn i Visma Finale Rapportering. Dette vil overskrive alle budsjett-tall fra og med periode 1 til og med periode 12 for inneværende års budsjett.

Visma Finale Rapportering, import av flere perioder, budsjett forrige år

Her velger du import av regnskapstall for 12 perioder, og velger importformatet DI-Regnskap - Budsjett neste år (perioidisert m/avd.). Avdelingsfordelte budsjett-tall fra og med periode 1 til og med periode 12 for foregående år vil bli lest inn i Visma Finale Rapportering. Dette vil overskrive alle budsjett-tall fra og med periode 1 til og med periode 12 for foregående års budsjett.

Ved import fremkommer følgende bilde:

Velg minus-knappen for å bla til foregående år.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall

DI-Regnskap 12 perioder (Excel)

DI-Regnskap

Innlesing av saldotall med dimensjoner.