RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet skal kun leveres for selskaper.

Skjemaet er et automatisk skjema, som opprettes ved å registrere aksjer og andre finansielle produkter i menyen Avslutning - Realisasjon og utbytte på aksjer o.a. verdipapirer.

Registreringsbildet finnes også i navigatoren under skillekort Oppgaver - Spes. av ligningsdokumenter - Realisasjon og utbytte på aksjer o.a. verdipapirer.