RF-1245 Selskapsoppgave NOKUS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1245 Selskapsoppgave NOKUS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør. Manuelle skjemaer opprettes fra navigatorens skillekort Skjema med funksjonen Opprett nytt skjema...

Utfylling av manuelt opprettede skjema

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet. Beregninger oppdateres fortløpende i et manuelt opprettet skjema.

Dersom et felt inneholder en formel, er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Vær oppmerksom på at RF-1234 Selskapets deltakeroppgave NOKUS må vedlegges for deltakeropplysninger. Deltakerne skal levere RF-1246 Deltakers deltakeroppgave NOKUS. RF-1246 må fylles ut identisk med RF-1234 Selskapets Deltakeroppgave NOKUS, og sendes deltakerne. Deltakerne sender inn RF-1246 Deltakers deltakeroppgave NOKUS.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen for hvert utfylt eksemplar.

Skjemaet er et hovedskjema, og fungerer som en databærer for andre underskjemaer ved innsendelse til Altinn-portalen. Skjemaet kan kun sendes inn til Altinn-portalen fra Visma Finale Årsoppgjør.

Vær oppmerksom på at RF-1234 Selskapets deltakeroppgave NOKUS må vedlegges for deltakeropplysninger.

Vær oppmerksom på at RF-1215 Selskapsoppgave ANS ikke skal sendes inn sammen med dette skjemaet. Dersom RF-1245 velges, skal ikke RF-1215 leveres. Heller ikke deltakeroppgavene RF-1233 Selskapets deltakeroppgave ANS skal sendes inn sammen med RF-1245.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, vil blir tatt med neste år for poster som er aktuelle for senere inntektsår..

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer