RF-1125 Bilskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1125 Bilskjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle felt registreres i menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Bilskjema.

Skjemaet kan også opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør. Manuelle skjemaer opprettes fra navigatorens skillekort Skjema med funksjonen Opprett nytt skjema...

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1125 Bilskjema

Skjema skal fylles ut med opplysninger om overnattings- og serveringssteder. For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet eller registrere data i menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Bilskjema.

Dersom et felt inneholder en formel (ved registrering av manuelle skjemaer), er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen for selv om det er flere skjemaer i Visma Finale Årsoppgjør. Dersom det finnes flere RF-1125 Bilskjema i Visma Finale Årsoppgjør, vil dette bli vist som tilhørende tabell i Altinn.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir overført til nytt år. Verdier som forventes å variere fra år til år, blir nullstilt ved overføring til nytt år. Dersom skjemaet ikke er aktuelt i neste regnskapsår kan skjemaet slettes etter at overføring til nytt regnskapsår er foretatt. Opplysningene registrert i menyen som nevnt foran, overføres også til nytt år etter de retningslinjer som er nevnt foran.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer