RF-1122 Tilleggsskjema for overnattings- og serveringssteder med skjenkerett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1122 Tilleggsskjema for overnattings- og serveringssteder med skjenkerett

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør. Manuelle skjemaer opprettes fra navigatorens skillekort Skjema med funksjonen Opprett nytt skjema...

Utfylling av manuelt opprettede skjema

Skjema skal fylles ut med opplysninger om overnattings- og serveringssteder. For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet. Beregninger oppdateres fortløpende i et manuelt opprettet skjema.

Dersom et felt inneholder en formel, er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir overført til nytt år. Verdier som forventes å variere fra år til år, blir nullstilt ved overføring til nytt år. Dersom skjemaet ikke er aktuelt i neste regnskapsår kan skjemaet slettes etter at overføring til nytt regnskapsår er foretatt.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer