RF-1098 Formuesverdi næringseiendom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1098 Formuesverdi næringseiendom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formuesverdi for næringseiendom beregnes ut fra registrerte næringseiendommer med utleie i funksjonen Avslutning > Eiendom.

Skjemaet blir automatisk fylt ut av programmet ut fra opplysninger registrert i funksjonen for fast eiendom.

Skjemaet og programfunksjonen anvendes i Visma Finale Årsoppgjør for inntektsåret 2009 for alle skatteytere med næringseiendom som plikter å fylle ut dette skjemaet.

Dette gjelder bl.a. følgende skatteytere:

Aksjeselskaper og andre etterskuddspliktige selskaper (dersom de ikke er børsnotert eller er et heleid offentlig selskap).

Deltakerlignede selskaper som ANS, DA, KS mv

Personlig næringsdrivende

Personlig næringsdrivende skal anvende funksjonen for eiendom kun for utleide eiendommer. Andre eiendommer registreres i Visma Finale Skatt eller hentes fra Altinn som en del av den forhåndsutfylte selvangivelsen.

All registrering av verdier til RF-1098 Formuesverdi av næringseiendom finnes i funksjonen for eiendom.

Se også:

Funksjon for registrering av fast eiendom