Gjennomsnittsligning i skogbruk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Gjennomsnittsligning i skogbruk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På skogbruk-skillekortet finnes funksjoner for gjennomsnittsligning i skogbruksnæring.

Gjennomsnittsligning kan foretas med oppdeling i kommuner.

Ved å krysse av for gjennomsnittsligning, får du beregnet gjennomsnittsinntekt. Dersom det ikke er krysset av for gjennomsnittsligning, kan du likevel få registrere data, men selve gjennomsnittsberegningen blir utelatt.

Iht rettledningen til RF-1177 skal det være mulig å registrere inntekt for fremtidig gjennomsnittsligning i tabellen, noe det er åpnet for i programmet.

Den første kommunen blir alltid en "Hovedkommune" som får den samlede inntekt i skogbruk med fradrag for inntekter registrert på øvrige kommuner.

Registreringsbildet for hovedkommunen ser slik ut:

Her kan du ikke angi resultatenhet, da dette er hovedkommunen.

Antall år for snittberegning kan angis med et tall fra 1 til 5.

Tallet for regnskapsåret vil alltid være beregnet på hovedkommunen.

Den først opprettede kommunen blir automatisk hovedkommunen.

For andre kommuner ser skjermbildet slik ut:

I dette skjermbildet kan du også angi resultatenhet, slik at det foretas beregning av inneværende år..

Dersom resultatenhet ikke er angitt, er det mulig å registrere data i feltet for inntekt i regnskapsåret.